HOUSE OF MARLEY x SURFRIDER FOUNDATION

Surfrider Foundation: Dự án Bảo tồn đại dương

Chúng tôi đang hợp tác với Surfrider Foundation vào năm 2020 để giúp duy trì sứ mệnh toàn cầu của họ nhằm bảo vệ đại dương, sóng và bãi biển trên thế giới thông qua mạng lưới hoạt động mạnh mẽ với các chi nhánh quốc tế ở Châu Âu, Úc, Nhật Bản, Maroc và Argentina.

Chúng tôi cũng mong muốn nâng cao nhận thức về các chương trình Lực lượng Đặc nhiệm Nước Xanh và Một Lưu vực, hỗ trợ việc bảo vệ và tận hưởng các bãi biển của chúng ta đồng thời truyền cảm hứng cho một thế hệ các nhà bảo tồn đại dương mới.

6 Lĩnh vực trọng tâm

 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỜ BIỂN

BẢO VỆ ĐẠI DƯƠNG

BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC SẠCH

GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA

CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

MỞ RỘNG ĐÀO TẠO KIẾN THỨC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *